Komitet honorowy
ORGANIZATOR EEF SERIES
OFICJALNY PARTNER / OFICJALNY CHRONOMETRAŻYSTA
Organizator i Współorganizator
SPONSOR GŁÓWNY
SPOSNOR STRATEGICZNY
PARTNER TECHNICZNY
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI